Ninon van der Sande

hippo-fotograaf-klein copy

Vandaag wil ik je kennis laten maken met een bijzondere vrouw. Ik heb haar leren kennen tijdens mijn werk als Creative Manager in The Conservatorium Hotel in Amsterdam. Al bij de eerste ontmoeting werd duidelijk dat wij goed met elkaar zouden gaan werken. Ik heb het over Ninon van der Sande.

Ninon was samen met haar zus Alexandra verantwoordelijk voor het hele styling concept en aankopen van objecten voor het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Een ‘hell of a job’ maar werkelijk prachtig gedaan. Voor mij was het een feestje om met al dat mooie materiaal te mogen werken. Nou ja, we hebben ook wel eens flink lopen grommen als wij tot diep in de nacht over de gangen liepen te sjouwen met zware potten en schalen die we nog in de kamers moesten plaatsen. Ik zie ons nog vermoeid zitten met van die ‘Wat zijn we aan het doen ogen”en de daarbij behorende lach-kick.

Zo bescheiden als ze is, heeft ze mij toen niets verteld over haar Beeldhouwkunst. Voor mij was het een grote verrassing om te horen dat er werk van Ninon in het Hotel zou komen. Ik was meteen enthousiast toen ik haar werk onder ogen kreeg. Ninon is gek op dieren en dat zie je terug in haar beelden. Het knappe van haar werk is dat zij alleen de essentiele lijnen van een dier laat zien. De beelden hebben geen ‘gezicht’ maar je ziet meteen welk dier het is. Ondanks dat zij met koude materialen werkt, zoals brons en kunststof, zijn de beelden aaibaar en hebben ze een zacht uiterlijk. Ninon heeft een speciale manier bedacht om de beelden te maken en worden vakkundig in een Spaans atelier uitgevoerd. Dit gebeurd onder haar supervisie en wordt ter plekke door haar zelf aangepast om tot de perfecte vorm te komen.

Zij ziet de schoonheid van de dieren en de natuur, waarbij ze meer de gelijkenis benadrukt dan de verschillen tussen de dieren. De beelden zijn tijdloos, primitief, modern, sterk, gebalanceerd en zacht. Echt prachtig!

In het Hotel staat nu een enorme rode Hippo. Een imposant dier, maar met een lieve kop en ook hier wil je het werk meteen aanraken. It’s a RED Delight ♥

Ninon heeft veel van de wereld gezien waardoor zij geïnspireerd werd om veel verschillende dingen te doen. Ik noem maar wat: zeil-instructrice op de mooiste plekken van de wereld, paardrij-instructrice in Zuid Amerika, foto producer, art director en styling. Ze spreekt 6 talen en blijkt ook nog heel muzikaal. Keyboard, gitaar en conga’s sieren haar woonkamer. Volgens Ninon stelt het niet zo veel voor, maar toch tovert ze er snel even een Spaanse tune uit. “Ik moet nog wat oefenen’ zegt ze bescheiden.

Tijdens mijn bezoek viel mijn oog op foto’s aan de muur. Het blijkt een nieuwe uitdaging van Ninon waarmee ze nu experimenteert. Ik kan niet wachten op een expositie hiervan, want het is veelbelovend.

Je denkt dat al dit talent niet bij één persoon hoort. Nou, dat kan dus wel en mocht je het zijn vergeten… Ninon van der Sande is haar naam.

www.ninonart.com

Haar werk is nu te zien in Amsterdam. Bij zowel Morren Galleries op Prinsengracht 572  en bij Gallerie Smelik en Stokking in Nieuwe Spiegelstraat 37.

‘A tourist knows where he is going, but he does not know where he has been.
A traveler does not know where he is going, but he knows where he has been.’

ENGLISH VERSION

Ninon van der Sande

Today I would like to introduce you to a special woman. I met her during my job as a Creative Manager in the Conservatorium Hotel in Amsterdam. From the first meeting already it became clear that we can work together well. I am talking about Ninon van der Sande.

Ninon and her sister Alexandra were both responsible for the entire styling concept and the purchase of objects for the Conservatorium Hotel in Amsterdam. A hell of a job but honestly beautifully done. To me it was a party to be able to work with all that beautiful material. Oh well, we did walk around mumbling angrily whilst dragging pots and bowls that still had to be placed in the rooms. I can still see us sitting weary with those ‘what are we doing eyes’ and the accompanying fit of laughter.

As modest as she is, back then she never told me anything about her sculptures. To me it was a great surprise to hear that her work was to be placed in the hotel. I was enthusiastic right away when I got to see her work for the first time. Ninon is very fond of animals and you can see that in her sculptures. The ingenious thing of her work is that she shows only the essential lines of the animals. The sculptures have no ‘face’ but you can immediately tell what animal it is. Even though she works with cold materials, such as bronze and synthetic fabric, the sculptures are pet-able and have a soft look. Ninon came up with a special way to create the sculptures and this idea is carried out professionally in a Spanish atelier. This happens under her supervision and the sculptures are modified on site by her until they are in perfect form.

She sees the beauty of the animals and nature, whereby she underlines resemblance between animals more than the differences between them. The sculptures are timeless, primitive, modern, strong, balanced and soft. Truly amazing!

A huge red Hippo is now standing in the Conservatorium Hotel. An impressive animal, but with a sweet face and also in here you have the urge to pet the work immediately. It’s a RED Delight ♥

Ninon has seen much of the world, it’s what had inspired her to do many different things. I’ll name a few: sail instructor in the most beautiful places of the world, horseback riding instructor in South-America, photo producer, art director and styling. She speaks 6 languages and turns out to be very musically talented. Keyboard, guitar and congas bejewel her living room. According to Ninon it’s not much, although she magically creates a Spanish tune out of the instruments. “I still have to practice a bit” she says modestly.

During my visit the pictures on the wall caught my attention. It appeared to be the new challenge of Ninon in which she experiments in. I cannot wait for the exposition of it, because it is quite promising.

You think that all this talent does not fit in one person. Well, apparently it’s possible. And in case you have forgotten… Ninon van der Sande is her name. www.ninonart.com

Her work is now visible in Amsterdam. At the Morren Galleries on Prinsegracht 572 as well as at the Smelik Gallerie on Nieuwe Spiegelstraat 37.

‘A tourist knows where he is going, but he does not know where he has been.
A traveler does not know where he is going, but he knows where he has been.’

  1. Angela Boekel

    En…Ninon zelf …is mooi van buiten en van binnen !!! Heb zelf twee mooie werken van Ninon en het staat onwijs mooi in mijn huis. !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: